Září 2009

Středa, 30. září 2009

30. září 2009 v 20:21 | Lumierre |  Deníček
Den, kdy jsem definitivně změnila názor, že je středa nejlepší den v týdnu...

Život ve společenský smetánce tě zabije

30. září 2009 v 20:03 | Lumierre
Upřeně civět do jejího smrtícího rozrušení
Někdy bych upřeně hleděl hodiny (někdy hleděl hodiny)
Dokonce prohrabává jámy, takže můžu dejchat
Koupila poslední řádek
Jsem jen nejhorší druh
Z chlápků k obhajobě
S tím, co bys mohla nacházet
A poslední noc jsem odpočíval
Mohl bych odpočívat s tebou?

The Jetset Life is Gonna Kill You

30. září 2009 v 18:32 | Lumierre
Gaze into her killing jar
I'd sometimes stare for hours (sometimes stare for hours).
She even poked the holes so I can breathe.
She bought the last line.
I'm just the worst kind.
Of guy to argue.
With what you might find.
And for the last night I lie.
Could I lie with you?

Úterý, 29. září 2009

29. září 2009 v 21:28 | Lumierre |  Deníček
Den, kdy spolužačka cestovala v čase...

Tvůj duch

29. září 2009 v 20:28 | Lumierre
Nikdy jsem neřekl, že bych měl lhát a čekat navěky
Kdybych zemřel, měli bychom být spolu
Pořád na ni nemůžu zapomenout
Ale mohla by zkusit

Ghost of You

29. září 2009 v 19:22 | Lumierre
I never said I'd lie and wait forever
If I died, we'd be together
I can't always just forget her
But she could try

Jak vytvořit svou místnost v MCR stylu

29. září 2009 v 17:50 | Lumierre
Takovej fajne článeček... připojila jsem i svý komentáře do závorek - až na pár od autora, no.

1. Sežeňte si plakáty kapely. Ale taky můžete zkusit sehnat plakáty všech členů kapely zvlášť. (No to se nalítám, než to všechno seženu. Ale co bych pro MCR neudělala, že)

2. Natřete zdi šedě, černě nebo krvavě rudě, pokud to rodiče dovolí. ("pokud mi to rodiče dovolí"... a sakra)

Podělí, 28. září 2009

28. září 2009 v 21:48 | Lumierre |  Deníček
Den radostné zprávy v podobě testu do fyziky, který se zítra nepíše...

Nejsem v pohodě (Slibuju)

28. září 2009 v 19:29 | Lumierre
Fajn, když chtěls poctivost, to je všecko co musíš říct
Nikdy jsem tě nechtěl zklamat jinak měla bys jít, takhle to je bohatější
Pro všechny ty nevraživý pohledy, fotografie udělaný tvým klukem
Pamatuješ, jak sis zlomila kotník skokem z druhýho patra?

I'm not okay (I Promise)

28. září 2009 v 18:09 | Lumierre
Well if you wanted honesty, that's all you had to say.
I never want to let you down or have you go, it's better off this way.
For all the dirty looks, the photographs your boyfriend took,
Remember when you broke your foot from jumping out the second floor?

Víš co dělaj ve vězení chlapům, jako jsme my

28. září 2009 v 13:28 | Lumierre
Ve středu přestřelky...
V centru restaurace...
Říkaj, "Vyjděte se zvednutýma rukama!"
Fajn, nikdy mě nedostanou
Jak kulka hejnem holubic...
K vedení týhle války proti tvý důvěře ve mě,
Tvůj život... nikdy nebude stejnej.
V očích tvý matky, vyslov modlitbu... vyslov motlidbu!

You Know What They Do to Guys Like Us in Prison

28. září 2009 v 12:37 | Lumierre
In the middle of a gun fight...
In the center of a restaurant...
They say, "Come with your arms raised high!"
Well, they're never gonna get me,
Like a bullet through a flock of doves...
To wage this war against your faith in me,
Your life...will never be the same.
On your mother's eyes, say a prayer...say a prayer!

My Chem postupujou! ^^

28. září 2009 v 12:00 | Lumierre
Tak jsem se dneska byla mrknout na hlasování kolem Kapely roku 2009. Chemíci nám postoupili do nejlepší osmičky! Doufám, že jim naklikáme co nejvíc hlasů. Ale teď jsou proti Nirváně - no pěkný. Snad ju udolaj.

Myslím, že každej hlásek je dobrej, tak šup sem a hlasovat.

Neděle, 27. září 2009

28. září 2009 v 11:49 | Lumierre |  Deníček
Omlouvám se, že jsem sem tenhle příspěvek nenapsala už včera, ale nebyla jsem schopná se na internetu někam dostat. Asi našemu ADSL hráblo (hráblé ADSL je horší než... než... podebraná pata? ^^;)

Den, kdy jsem se přestala bát spaní v pokoji sama

Která písnička z TCFSR jseš?

28. září 2009 v 11:04 | Lumierre |  Kvízy, testy...
Zajímavej test - sice potřeba znát AJ a myslím i mít Twitter, ale i tak.

>ZDE<

ho najdete ^^

Pochlubte se, co vyšlo ^^ já jsem I Never Told You What I Do For a Living

Do konce

27. září 2009 v 21:33 | Lumierre
Říká sídlo není dům ale hrobka
Pořád se dusí tím smradem a výparama
Svatební oslava všichni se zhroutili v místnosti
Tak pošli mou rezignaci nevěstě a ženichovi
Poklekněme!
Tenhle jeho výtah jede jen nahoru do desítky
On není k dispozici
Pořád se kouká na muže
Dole od bazénu
On nemá moc přátel
Jako jsou oni
Umlčet pohledem a vypasenej snímek zabranej tímhle objektivem

To The End

27. září 2009 v 18:04 | Lumierre
He calls the mansion not a house but a tomb.
He's always choking from the stench and the fume.
The wedding party all collapsed in the room.
So send my resignation to the bride and the groom.
Let's go down!
This elevator only goes up to ten.
He's not around.
He's always looking at men
Down by the pool.
He doesn't have many friends.
As they are
Face down and bloated snap a shot with the lens.

Sobota, 26. září 2009

26. září 2009 v 22:31 | Lumierre |  Deníček
Den Obamy se světelným mečem, den rallye se sekačkou...

Dej jim peklo, dítě

26. září 2009 v 22:05 | Lumierre
Oh baby, tady přichází zvuk!
Vzal jsem si vlak pryč z New Orleans oni střelili mě plný efedrinu
To je proč to rádi děláme na vražedný scéně
Můžem vyrovnat skóre?

Give 'Em Hell, Kid

26. září 2009 v 20:34 | Lumierre
Oh baby here comes the sound!
I took a train outta New Orleans and they shot me full of ephedrine.
This is how we like to do it in the murder scene.
Can we settle up the score?