Říjen 2012

Conventional Weapons no.1 - TOMORROW'S MONEY

26. října 2012 v 19:27 | Lumierre the Aftermath Animal

You fell in love with a vampire
Do you wanna get in for free?
Then say hello to the brush fire baby
You gonna take it from me
I'm gonna take it from you

Say goodbye to the good times
And say hello to the sun
Say a prayer for the empire
While the world lays back once again behind that gun

If we crash this time
They got machines to keep us alive
When the mix-tape lies
Choke down the words with no meaning
I stopped bleeding three years ago
While you keep screaming for revolution
Me and my surgeons and my street-walking friends
We got no heroes 'cause our heroes are dead

Yeah!

Say hello to the programme
We're gonna get in for free
We've got the things in the antibodies
Caught me with a disease
I gonna give it to you

Just smile with the good times
Load it up with the fame
You toss it up like a virus
But the words get lost when they all look the same

If we crash this time
They got machines to keep us alive
When the mix-tape lies
Choke down the words with no meaning
I stopped bleeding three years ago
While you keep screaming for revolution
Me and my surgeons and my street-walking friends
We got no heroes 'cause our heroes are dead

Yeah…

You fell in love with a vampire
Totes up on the empire
Say hello to the brush fire
You lucky folks got a tap wire

You fell in love with a vampire
Totes up on the empire
Say hello to the brush fire
A motherfucking... (???)

Yeah!

If we crash this time
They got machines to keep us alive
We're the only ones
Choke down a world with no meaning
I stopped bleeding three years ago
While you keep screaming for revolution
Because I'm worried about the T-shirt you sell
Keep your money and I'll see you in hell

---

Zamiloval ses do upíra
Chceš se dostat dovnitř zdarma?
Pak pozdrav pouliční války, baby
Ty mi to vezmeš
Já to vezmu tobě

Rozluč se s těmi dobrými časy
A pozdrav slunce
Pomodli se za impérium
Zatímco svět zase jednou leží za touhle zbraní

Pokud tentokrát narazíme
Oni mají stroje, které nás udrží při životě
Když nahrávací páska lže
Potlač ta bezvýznamná slova
Přetal jsem krvácet před třemi roky
Zatímco ty pořád křičíš pro revoluci
Já a moji chirurgové a mojí ulicí procházející přátelé
Nemáme žádné hrdiny, protože naši hrdinové jsou mrtví

Yeah!

Pozdrav ten program
Dostaneme se dovnitř zdarma
Máme ty věci v protilátkách
Jsem chycený s chorobou
Já ti to dám

Prostě se usmívej s těmi dobrými časy
Nacpi to slávou
Narychlo jsi to vytvořil jako virus
Ale slova se ztrácí když oni všichni vypadají stejně

Pokud tentokrát narazíme
Oni mají stroje, které nás udrží při životě
Když nahrávací páska lže
Potlač ta bezvýznamná slova
Přetal jsem krvácet před třemi roky
Zatímco ty pořád křičíš pro revoluci
Já a moji chirurgové a mojí ulicí procházející přátelé
Nemáme žádné hrdiny, protože naši hrdinové jsou mrtví

Yeah…

Zamiloval ses do upíra
Nad impériem je sečteno
Pozdrav pouliční války
Vy šťastní lidi máte odposlouchávání

Zamiloval ses do upíra
Nad impériem je sečteno
Pozdrav pouliční války
A motherfucking... (???)

Yeah!

Pokud tentokrát narazíme
Oni mají stroje, které nás udrží při životě
Když nahrávací páska lže
Potlač ta bezvýznamná slova
Přetal jsem krvácet před třemi roky
Zatímco ty pořád křičíš pro revoluci
Protože mi dělají starosti trička, která prodáváš
Nech si svoje peníze a uvidíme se v pekle

Conventional Weapons no.1 - BOY DIVISION

26. října 2012 v 15:41 | Lumierre the Aftermath Animal |  Conventional Weapons


If all my enemies threw a party
Would you light the candles?
Would you drink the wine and watch the television?
Watch the animals?
And all the tragedies?
And sell the arteries?
And buy my casket?

GO!

It better be black
It better be tight
It better be just my size
I'm stalking these retro bars and airport halls and all these schoolgirls

I'm not asking
You're not telling
He's not dead he only looks that way

Waiting nowhere
Take me out there
Far away and save me from my self destruction
Hopeless for you
Sing a song for California

I bought my enemies rope to hang me
And the knives to get me
You could watch 'em stab me on your television
Stomp the halls because the bathroom walls would have a lot to say about the lives you're burning down!

It better be white
It better be cut
It better be just my size
Until my capilaries burst of boredom
I'll be waiting

I'm not laughing
You're not joking
I'm not dead I only dress that way

Waiting nowhere
Take me out there
Far away and save me from my self destruction
Hopeless for you
Sing a song for California

Wherever you are
Wherever you are
Wherever you are
Wherever you are

LALALALA

Cause we got the bomb, we got the bomb (LET'S GO)
We got the bomb, we got the bomb (LET'S GO)
We got the bomb, we got the bomb (LET'S GO)
We got the bomb, we got the bomb (LET'S GO)

Waiting nowhere
Take me out there
Far away and save me from my self destruction
Hopeless for you
Say a prayer for california

We got the bomb
We got the bomb
We got the bomb
We got the bomb

---

Kdyby všichni moji nepřátelé uspořádali party
Zapaloval bys svíčky?
Pil bys víno a sledoval televizi?
Sledoval ta zvířata?
A všechny ty katastrofy?
A prodával svoje tepny?
A koupil si moji rakev?

BĚŽ!

Raději by to bylo být černé
Raději by to mělo být těsné
Prostě by to raději mělo být v mojí velikosti
Sleduju tyhle retro bary a letištní haly a všechny tyhle školačky

Já se neptám
Ty nevyprávíš
On není mrtvý, jen tak vypadá

Jsem uprostřed ničeho
Vytáhni mě odsud
Daleko pryč a zachraň mě před sebedestrukcí
Pro tebe beznadějné
Zpívej píseň pro Kalifornii

Koupil jsem si lano mých nepřátel, aby mě oběsili
A nože, kterými mě dostanou
Můžeš se dívat na svojí televizi jak mě probodávají
Pochodovat těmi halami, protože zdi v koupelnách by měly hodně co říct o životech, které spaluješ!

Raději by to mělo být bílé
Raději by to mělo být kratší
Prostě by to raději mělo být v mojí velikosti
A řekni jim, že moje vlásečnice praskají nudou
Budu čekat

Já se nesměju
Ty nevtipkuješ
Já nejsem mrtvý, jen se tak oblékám

Čekám uprostřed ničeho
Vytáhni mě odsud
Daleko pryč a zachraň mě před sebedestrukcí
Pro tebe beznadějné
Zpívej píseň pro Kalifornii

Ať jsi kdekoliv
Ať jsi kdekoliv
Ať jsi kdekoliv
Ať jsi kdekoliv

LALALALA

Protože my máme tu bombu, my máme tu bombu (POJĎME!)
My máme tu bombu, my máme tu bombu (POJĎME!)
My máme tu bombu, my máme tu bombu (POJĎME!)
My máme tu bombu, my máme tu bombu (POJĎME!)

Čekám uprostřed ničeho
Vytáhni mě odsud
Daleko pryč a zachraň mě před sebedestrukcí
Pro tebe beznadějné
Modli se pro Kalifornii

My máme tu bombu
My máme tu bombu
My máme tu bombu
My máme tu bombu